Oznámení k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

 

Učební obory

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory budou zveřejněny  dne 22. dubna 2020 od  10:00 hodin.

******

Maturitní obor  Stavebnictví

Termín konání jednotné přijímací zkoušky  stanoví a uveřejní  na svých internetových stránkách MŠMT.

/ bude zveřejněno i zde/.

***

časové schéma pro jednotnou přijímací zkoušku

uchazeč , který má na prvním místě uvedenou naší školu, bude přijímací zkoušku konat  u nás

uchazeč, který má na prvním místě uveden učební obor a na druhém maturitní obor na naší školu bude konat přijímací zkoušku  u nás

den 0

otevření škol

den + 14

jeden termín přijímacích zkoušek

den + 21

Cermat zpřístupní výsledky

den + 23

Škola zveřejní výsledky

den + 27

Poslední den pro odevzdání zápisového lísktu - Přijatý uchazeč

den + 28

Vydání nových rozhodnutí na uvolněná místa