Oznámení pro žáky prvních ročníků ve ŠR 2020/2021

 

Prosím, kdo ještě neučinil, aby  zaslal vyplněný Dotazník a Souhlas ke zpracování osobních údajů na adresu školy

+ uhradil jistinu do 26. srpna 2020 / VS a číslo účtu Vám bylo zasláno na pozvánce /

děkuji Dingová - osobní oddělení žáků