V pondělí 27. září 2021 nebude probíhat výuka v budovách školy.

Výuka bude probíhat dle platného  rozvrhu a to DISTANČNÍM způsobem,

podle pokynů vyučujících (třídních učitelů, učitelů a učitelů odborného výcviku či praxe)