DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

Vážení rodiče, v období leden – srpen 2022 pokračuje na naší škole realizace Národního plánu obnovy – Doučování žáků škol, který navazuje na projekt Národní plán podpory návratu o škol, jenž probíhal na naší škole září – prosinec 2021. Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či u nich došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Celý tento projekt reaguje na Pandemii COVID – 19, která výrazně zasáhla do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky měla výrazně negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Tento program se zaměřuje na nahrazení výpadku ve vzdělání, a to doučováním, které se již osvědčilo na podzim v roce 2021. Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU.