Výsledky přijímacího řízení pro obor STAVEBNICTVÍ

*****

Prosím uchazeče /a zákonné zástupce/ co nebudou přijatí - tedy jejich registrační číslo nenajdou v seznamu přijatých, aby vyčkali na Rozhodnutí,

které jim bude zasláno poštou.

******

Seznam uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení v 1. kole přijímacího řízení - je informační, nejedná se o Rozhodnutí o nepřijetí

/tedy se nejedná o podklad k odvolání/.

******

Máte-li jakékoliv otázky prosím volejte na tel.:  353 362 816  nebo 739 322 304.