Byly odeslané Pozvánky k přijímací zkoušce . Uchazeči se další informace dozví v den konání přijímací zkoušky.

Pro  obor STAVEBNICTVÍ  budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny 2. května 2023 od  14:00 hodin. 

***********

Důležité 

Někteří zákonní zástupci najdou odesílané dopisy ve svých datových schránkách

******

Byla odeslána registrační čísla pro uchazeče učebních oborů.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny zde 24. dubna 2023 od 09:00 hodin

**********