Maturitní zkouška - září 2023

Podzimní zkušební období 2023

Didaktické testy - 4.a 5.9.2023

Praktická zkouška z odborného předmětu KC - 6. - 8.9.2023

Písemná práce z AJ - 12.9.2023

Ústní část MZ - 14.9.2023