Centrální dílny – výměna oken a zateplení objektu

    

Žáci zednických oborů pod vedením učitelů odborné výchovy dokončili zateplení a natažení tenkovrstvé omítky objektu Centrálních dílen SOŠ stavební Karlovy Vary, Stará Kysibelská 77.  V uplynulém roce žáci malířského a natěračského oboru natřeli ocelové rámy oken, vrata, střechu a provedli malbu vnitřních místností. Strojní mechanici vyrobili a osadili vnější parapety a svody pro dešťovou kanalizaci, žáci oboru elektrikář opravili hromosvody. Výměnu oken zajistila specializovaná firma.

 

fotogalerie