Střední odborná škola stavební Karlovy Vary se připravuje na soutěž odborných dovedností žáků druhých ročníků oboru truhlář. Ta se bude konat v letošním roce již podesáté.

Stavební škola na Sabinově náměstí v Karlových Varech iniciovala vznik této soutěže spolu s dalšími třemi krajskými školami, které v roce 2002 vyučovaly řemeslný obor truhlář a zároveň i tuto soutěž také poprvé pořádala. Do soutěže se postupně zapojily i školy z Plzeňského kraje. V jednotlivých ročnících se jí účastnili i zahraniční studenti. V pořadatelství soutěže se zúčastněné školy pravidelně střídaly.

V letošním ročníku je přihlášeno devět soutěžících škol z Karlovarského a Plzeňského kraje. Klání se koná v jubilejním třicátém školním roce od vzniku samostatné stavební školy v Karlových Varech. Škola ji pořádá s přispěním hlavního sponzora a také Karlovarského kraje, který na soutěž schvaluje dotaci.
 
Velkým přínosem je, že si pedagogičtí pracovníci navzájem vymění poznatky z výuky, všichni soutěžící vzájemně porovnají své dovednosti s ostatními žáky a získají tak cenné zkušenosti. Ti nejlepší si odnesou i hodnotné ceny. Soutěž se koná ve čtvrtek 22.března 2012 v prostorách centrálních dílen Střední odborné školy stavební ve Staré Kysibelské ulici 77 v Karlových Varech – Drahovicích, teoretická část v odborné učebně a praktická v truhlárně školy.