ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

a OPRAVNÉ závěrečné zkoušky

pro obory  Elektrikář, Instalatér, Zedník, Truhlář, Stavební práce a Strojní mechanik

 

      
 písemná zkouška
 

      5. června  2015

  
 praktická zkouška
 

  ve dnech

8. - 10. června 2015

Elektrikář  8. -9. června 2015

 

 

ústní zkouška 

  Stavební práce  19. června 2015
od 12:00 hodin
 
  Instalatér  18. června 2015
od 08:00 hodin 
 
  Zedník  18. června 2015od 12:45 hodin
 
  Elektrikář    17.  června 2015 od 08:00 hodin
 
 

 Strojní mechanik

 18. června 2015od 07:30 hodin
 
  Truhlář  19. června 2015od 07:30 hodin
 

 Žáci součastných posledních ročníků jsou k závěrečným zkouškám přihlášeni, pouze bývalí žáci kteří chtějí konat v tomto termínu opravnou  závěrečnou zkoušku se musí píemně přihlásit.

Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním  zkoušky. (dokument ke stažení ZDE)