Informace k přijímacímu řízení 

 Uchazečům pro obor podnikání, kteří budou konat přijímací zkoušky byla odeslána pozvánka na přijímací zkoušky.  

 Uchazečům pro obor stavebnictví, kteří budou konat přijímací zkoušky byla odeslána pozvánka na přijímací zkoušky.  

Uchazečům. kteří nekonají přijímací zkoušky byl odeslán dopis s registračním číslem.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny zde dne 22.4.2014  od 10:00 hodin