Organizace vzdělávacích aktivit  SOŠ stavební Karlovy Vary p.o.

od 11.5.2020

Příprava na MZ - budova školy – 8,00 h -11.30 h
Příprava na ZZ - budova školy -  8.45h – 12.20 h
Příprava na ZZ - budova a stavby ÚPV -   8,00 h – 14,00 h

Před budov školy žáci dodržují odstup 2 m, do školy vcházejí se zakrytými ústy a nosem, při vstupu bude žákům změřena teplota, v případě vyšší než 37 stupňů bude žák odeslán domů, pokud se bude jednat o nezletilého žáka, bude informován zákonný zástupce žáka.

Do školních budov vstupují žáci plynule, jednotlivě, nepřezouvají se a okamžitě odcházejí do určené učebny.

Vstup do budov střední školy je povolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

Všichni žáci a i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žáci se budou pohybovat jen ve vymezených prostorách s minimálním kontaktem s ostatními skupinami.

Po druhé vyučovací hodině budou mít žáci patnácti minutovou přestávku, kterou budou trávit v určeném místě.

Škola zajistí dostatečné množství dezinfekce, a to již při vstupu do budovy, na chodbách a ve třídě

V průběhu výuky budou průběžně dezinfekcí čištěny společné prostory, např. toalety, zábradlí, dveřní kliky a podobně.

V učebně bude maximálně 15 žáků, každý sám v lavici s odstupem  2.metry.

V průběhu pobytu ve třídě rozhodne pedagog o nošení roušky.

Na praktické vyučování se dostaví žáci s ochranou úst a nosu (např. ochranná látková rouška) umožňující zachování normálního zorného pole, kromě směru dolů směrem k ústům, kde může být zorné pole zmenšeno maximálně  o 5.%, bude ji používat celou dobu výuky a ZZ a bude mít k dispozici ještě náhradní roušku a sáček na uložení roušky. Nevyhovující jsou šátky, kukly s výřezem očí apod.

O podmínkách organizace vlastní přípravy na ZZ, převlékání a organizace pohybu v dílně a přestávek budou žáci informováni vyučujícím při prvním příchodu na přípravu na ZZ. Žáci se na přípravu na ZZ dostaví s pracovním oděvem, pracovní obuví a budou používat příslušné běžné osobní ochranné pracovní pomůcky.

Maximální počet žáků na pracovišti je dán příslušným nařízením vlády (NV 211/2010 v platném znění).

Pro žáky připravující se na MZ a ZZ bude od 11. 5. 2020 zajištěno ubytování na DM.

Při nástupu na přípravu MZ, ZZ a na praktickou výuku (při prvním nástupu na příslušnou přípravu MZ, ZZ) přinesou žáci čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je umístěno ZDE v příloze.

Toto prohlášení bude podepsáno zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka .

Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.