Příprava na maturitní zkoušku ve školním roce 2019/20 - jarní termín

Dle návrhu MŠMT na uvolnění škol a školních zařízení bude na SOŠ stavební Karlovy Vary,p.o. probíhat příprava na maturitní zkoušku

pro třídy S4 a P2 a to:

denně od 11.5. 2020  do 29.5.2020 vždy v době od 8h do 11.30h

o konkrétní náplni jednotlivých dnů budou žáci včas informováni třídními učiteli


Mgr.Michal Vachovec  
ředitel školy