Vážení rodiče a žáci, od 1.6.2020 začne na SOŠ stavební karlovy Vary, p.o. organizovaná realizace praktického vyučování (odborného výcviku) a občasná vzdělávací aktivita v menších skupinách, a to ve stěžejních předmětech formou třídnických hodin. Předpokladem bude dodržení všech hygienických nařízení. O konkrétní organizaci budete včas informováni prostřednictvím webových stránek školy a žákům podají informace příslušní třídní učitelé.


Mgr.Michal Vachovec
ředitel školy