Organizace výuky 1.6. -30. 6. 2020


Vážení rodiče a žáci, jak již bylo avizováno na webových stránkách školy, na základě Návrhu na uvolnění škol a školských zařízení začíná od 1.6.2020 na naší škole realizace praktického vyučování a od 8.6.2020 realizace vzdělávacích aktivit ve škole v omezené míře. Konkrétní rozpis naleznete níže.
Výuka bude probíhat za dodržování pravidel ochrany zdraví, tato pravidla najdete na našich webových stránkách, viz  Organizace vzdělávacích aktivit SOŠ stavební Karlovy Vary od 11. 5.2020. Před nástupem na výuku přinesou žáci čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je umístěno ZDE v příloze. Toto prohlášení bude podepsáno zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast na výuce umožněna.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 - ZDE

 

 nahradni vyuka cerven