Zahájení školního roku pro první ročníky se uskutečnilo dne od 1. září 2020 v Lázních V. (Alžbětiny lázně)