Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví jsou od 10.9.2020

povinné roušky ve vnitřních prostorách v celé ČR!