Organizace výuky od 25. 11. 2020

Vážení rodiče a žáci, na základě usnesení vlády ČR o uvolnění opatření o omezení provozu na středních školách dochází na SOŠ stavební Karlovy Vary p.o. od 25.11.2020 k následujícím změnám ve výuce:

1. u závěrečných ročníků školy se distanční výuka mění na prezenční, konkrétně se jedná o třídy S4, E3,ZT3 a ISM3

2. Praktické vyučování a předmět praxe se uskutečňuje prezenční formou pro všechny obory, studijní i učební. Zároveň upozorňujeme, že ti žáci, kteří vykonávají praktické vyučování na pracovištích fyzických nebo právnických osob, budou pokračovat v praktické výuce na těchto pracovištích.

3. Žáci 1. a 2. ročníků učebních oborů a žáci 1.2.a 3. ročníku oboru stavebnictví pokračují v teoretickém vyučování nadále distanční formou.

4. Po celou dobu prezenční výuky, ve škole i na praxi, jsou žáci povinni nosit ochranu úst a nosu.

5. Pro žáky v prezenční výuce je zajištěno ubytování na Domově mládeže.Rozpis výuky od 25. 11. 2020

 25.11.

S4 - prezenční výuka ve škole dle platného rozvrhu
S3 – odborný předmět praxe dle platného rozvrhu
SP1,E1,ZT1, E3,ZT3, ISM3 – odborný výcvik dle platného rozvrhu

30.11.

E3,ZT3,ISM3 – teoretické prezenční vyučování dle platného rozvrhu
ISM a M1,E2,I2,TM2,ZSM2 – odborný výcvik dle platného rozvrhu

1.12.

S1( skupina 1) – odborný předmět praxe dle platného rozvrhu
S2 ( skupina 1,2)- odborný předmět praxe dle platného rozvrhu

8.12.

S1( skupina 2) – odborný předmět praxe dle platného rozvrhu