Organizace výuky od 7. 12. 2020


Vážení rodiče a žáci, na základě usnesení vlády ČR o uvolnění opatření o omezení provozu na středních školách dochází na SOŠ stavební Karlovy Vary p.o. od 7.12.2020 k následujícím změnám ve výuce:


1. U žáků 1,2 a 3. ročníku oboru stavebnictví se distanční výuka začne po týdnu střídat s prezenční, konkrétně se jedná o třídy: S1,S2,S3, výuka předmětu praxe zůstává v obou týdnech dle platného rozvrhu

2. U žáků učebních oborů se praktické vyučování uskutečňované prezenční formou střídá s prezenčním vyučováním ve škole po týdnech. Konkrétně se jedná o třídy:
E1,ZT1,ISM a M1, SP1, E2,I2,TM2,ZSM2.
 Zároveň upozorňujeme, že ti žáci, kteří vykonávají praktické vyučování na pracovištích fyzických nebo právnických osob, budou pokračovat v praktické výuce na těchto pracovištích.

3. Žáci 3. ročníku učebních oborů a žáci 4. ročníku oboru stavebnictví
 pokračují v teoretickém vyučování a praktické výuce nadále dle platného rozvrhu.

4. Po celou dobu prezenční výuky, ve škole i na praxi, jsou žáci povinni nosit ochranu úst a nosu.

5. Pro žáky v prezenční výuce je zajištěno ubytování na Domově mládeže.

Rozpis výuky od 7. 12. 2020
Týden 7.12. –11.12.-  prezenční výuka ve škole dle platného rozvrhu:
              S1,S2,S3,ISM a M1,E2,I2,TM2,ZSM2
            odborný výcvik dle platného rozvrhu – E1, ZT1,
             SP1, 7.12. výuka ve škole,8.- 11.12 – odborný výcvik dle platného rozvrhu
Týden 14.- 18.12.    E1,ZT1 –  prezenční výuka ve škole dle platného rozvrhu
            S1,S2,S3 – distanční výuka, kromě prezenční výuky předmětu praxe
             ISM a M1,E2,I2,TM2,ZSM2 – odborný výcvik dle platného rozvrhu

Týden 21-22.12.rozvrh tříd je totožný s týdnem  7.-11.12., stejný rozvrh bude platit i v týdnu 4.-8.1.2021