Termín ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK  - červen 2020

Situace se podle pokynů MŠMT může změnit, prosím sledujte webové stránky školy.

Data pro jednotlivé obory budou upřesněny na základě pokynů MŠMT

písemná zkouška 5. června 2020 Instalatér, Zedník, Strojní mechanik, Stavební práce,
    Truhlář, Elektrikář
praktická zkouška 8. - 15. června 2020 Instalatér, Truhlář,  Stavební práce,
    Zedník, Strojní mechanik
    a
    Elektrikář - silnoproud
ústní zkouška 18. - 23. června 2020 Elektrikář - silnoproud, Strojní mechanik, Zedník,
    Instalatér, Truhlář a Stavební práce
 

 

 

 

 

Ve stejném termínu se mohou bývalí žáci přihlásit k opravným zkouškám řediteli školy písemně.

(formulář zde: PDFDOC)

Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.