Příprava na závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/20

 

Dle návrhu MŠMT na uvolnění škol a školních zařízení bude na SOŠ stavební Karlovy Vary,p.o. probíhat příprava na závěrečné zkoušky

pro třídy E3,ZT3 a ISM3 a to:

denně od 11.5. 2020  do 29.5.2020

výuka bude teoretická a praktická a bude se po týdnu střídat

ve škole bude probíhat v době od 8.50h do 12.20hv praktické výuce od 8h do 14h

o konkrétním rozdělení teoretického a praktického vyučování do jednotlivých týdnů budou žáci včas informováni třídními učiteli
 

Mgr.Michal Vachovec  
 ředitel školy