Organizace výuky od 5.10. - 18.10.2020

Vážení rodiče a žáci, na základě nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech č.4/2020 ze dne 30.9.2020 je omezen provoz naší střední odborné školy podle zákona č. 561/2004 sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Omezení spočívá v zákazu osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole podle školského zákona, s výjimkou praktického vyučování, praktické přípravy a odborného výcviku.

Škola přechází v oblasti teoretického vyučování povinně na distanční vzdělávání, které je povinné rovněž pro žáky. Budova školy je pro žáky v tomto období uzavřena.

Praktické vyučování, tedy předmět praxe u oboru stavebnictví všech ročníků probíhá nadále podle rozvrhu.

Odborný výcvik u všech ostatních oborů probíhá nadále také dle platného rozvrhu.

Budovy praktického vyučování jsou žákům nadále přístupné.

Žáci, kteří jsou ubytovaní na domově mládeže, můžou tento nadále využívat, budova je pro otevřena.

Prosíme všechny žáky o maximální dodržování hygienických předpisů a pravidel, abychom se mohli zase co nejdříve setkávat i v budově naší školy.