Termín  OPRAVNÝCH  ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK  - prosinec  2020

 

písemná zkouška

1. prosince 2020

Instalatér, Truhlář, Strojní mechanik a Stavební práce, 

od  08:00 hodin

 

 

praktická zkouška

2. - 4. prosince 2020

Instalatér, Truhlář,  Stavební práce

 

 

  a Strojní mechanik

 

 

 

 

 

 

ústní zkouška

14. prosince 2020

Strojní mechanik, Instalatér, Truhlář 

 

 

 a Stavební práce

 

 

 

 

 

Ve stejném termínu se mohou bývalí žáci přihlásit k opravným zkouškám řediteli školy písemně.

(formulář zde: PDFDOC)

Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.